EBOOK (PDF): Klub inwestora, jak założyć, prowadzić i rozwijać mikro fundusz inwestycyjny (130 str. A4)

EBOOK (PDF): Klub inwestora, jak założyć, prowadzić i rozwijać mikro fundusz inwestycyjny (130 str. A4)

Ten praktyczny podręcznik przedstawia, krok po kroku, jak zorganizować klub inwestycyjny. A dlaczego warto zakładać kluby inwestorów? Na to pytanie znajdziemy odpowiedź we fragmencie książki Petera Lyncha pt. Pokonać giełdę. Ten legendarny inwestor zarządzając jednym z największych amerykańskich funduszy inwestycyjnych w latach 1977-1990 osiągnął średnioroczną stopę zwrotu 29,2% konsekwentnie ponad dwukrotnie pobijając indeks S&P 500. Na temat klubów inwestycyjnych pisze w następujący sposób (str. 41):

„W latach 80. większość klubów inwestycyjnych zrzeszonych w NAIC osiągnęła wyższe wyniki niż indeks S&P 500 i trzy czwarte wszystkich funduszy powierniczych. Według sprawozdań Krajowego Towarzystwa Klubów Inwestycyjnych (NAIC) w 1991 roku 61,9 procent klubów wypracowało wyniki równe lub lepsze niż S&P 500. W 1992 roku powyżej średniej wypadło sześćdziesiąt dziewięć procent. Klucz do ich sukcesu leży w tym, że inwestują według metody stałej kwoty, co eliminuje zgadywanie, które akcje spadną, a które podskoczą, i nie pozwala na impulsywne reakcje. W taki sam sposób jak kluby, na samodyscyplinie mogą zyskiwać ludzie, którzy inwestują w akcje regularnie co miesiąc – na kontach emerytalnych lub przeznaczonych na inne cele. […]

Podczas korekty z października 1987 roku wszystkie 10 tys. klubów zachowało regularność inwestycji, chociaż powszechnie wieszczono koniec systemu finansowego, a nawet koniec świata. Ignorowały retorykę strachu i kupowały akcje nadal.

Osoba indywidualna może podejmować decyzje pod wpływem strachu, sprzedać akcje i później tego żałować. Ale w klubie nic się nie dzieje bez podjęcia decyzji zbiorowej. Gremialne rządy nie zawsze są rzeczą dobrą, ale w tym przypadku zapewniają, że żadna niemądra propozycja wyprzedania wszystkiego nie przejdzie przez obrady grupy. Zbiorowe decyzje to jeden z głównych powodów, dla których członkowie klubu lepiej wychodzą na inwestycjach grupowych niż na prowadzonych na boku kontach indywidualnych.”

Książka składa się z czterech zasadniczych części podzielonych na piętnaście podrozdziałów.

Spis treści

Podziękowania… s. 5

Wstęp… s. 7

1. Elementy zarządzania normatywnego… s. 13

1.1. Istota klubu inwestora a model organizacji Leavitta… s. 13

1.2. Słowniczek przydatnych pojęć finansowych… s. 17

1.3. Klub inwestora w polskim prawie finansowym… s. 25

2. Planowanie strategiczne… s. 33

2.1. Misja klubów inwestycyjnych… s. 33

2.2. Wizja aktywów i pasywów skutecznego klubu inwestora… s. 39

2.3. Proces grupowego uczenia się inwestowania… s. 47

3. Organizowanie działalności… s. 53

3.1. Struktura zespołu inwestycyjnego… s. 53

3.2. Prawa majątkowe i korporacyjne w klubie inwestora… s. 59

2.3. Rachunek inwestycyjny klubu inwestora… s. 67

4. Kontrola i administrowanie… s. 71

4.1. Sprawozdawczość małej jednostki inwestycyjnej… s. 71

4.2. Podstawy systemu rachunkowości klubu inwestora… s. 79

4.3. Księgowanie operacji inwestycyjnych… s. 87

4.4. Zamykanie roku księgowego w klubie inwestora… s. 103

4.5. Podatek dochodowy a wspólne inwestowanie… s. 109

Dodatek motywacyjny (historia inwestycyjnego sukcesu)… s. 116

Zakończenie… s.128

Literatura… s.130

Zamówienie

39.00

PLN

49.00

PLN

Zamów

Copyright © leslawniemczyk.pl