EBOOK (PDF): Klub inwestora, jak założyć, prowadzić i rozwijać mikro fundusz inwestycyjny (130 str. A4)

EBOOK (PDF): Klub inwestora, jak założyć, prowadzić i rozwijać mikro fundusz inwestycyjny (130 str. A4)

Ten praktyczny podręcznik przedstawia, jak i po co organizować klub inwestycyjny. Dowiesz się z niego, jak szybko, sprawnie i bez niepotrzebnych błędów oraz komplikacji założyć, prowadzić i rozwijać klub inwestora krok po kroku. Poradnik napisany na podstawie:

  • dwuletniego doświadczenia autora w prowadzeniu klubu w Polsce inwestującego na GPW w Warszawie,
  • lektury amerykańskich poradników dla klubów inwestycyjnych bazujących na dekadach doświadczeń wspólnego inwestowania na Wall Street!

Pierwszy i jedyny tego typu praktyczny podręcznik (ebook) o klubach inwestycyjnych na polskim rynku!

Co przemawia za utworzeniem klubu inwestora?

  • Mając wsparcie ze strony kilku wspólników w klubie inwestycyjnym dużo łatwiej będzie Ci zachować długookresową perspektywę inwestycji, stabilność intelektualno-emocjonalną i dyscyplinę behawioralną w sensie Benjamina Grahama.
  • Inwestując w małym zespole jesteś zmuszony do szukania zobiektywizowanych argumentów przemawiających za określonymi decyzjami oraz dyskutowania o nich, a zatem to koniec z inwestowaniem pod wpływem impulsów emocjonalnych, nagłówków prasowych i niejasnych intuicji typu: czuję, że to pójdzie w górę.
  • Działając w klubie, w małym zespole, prędzej czy później dojdziecie do wniosku, że potrzebujecie zaprowadzić uproszczoną dokumentację analityczną (może to być np. „karta spółki” według wzoru opisanego na moim blogu – link tutaj). Dzięki niej stworzycie uporządkowane notatki inwestycyjne, które zaleca legendarny inwestor Peter Lynch. Wówczas będziecie wiedzieć dlaczego podjęliście określone decyzję nawet po upływie kilku kwartałów. Przestaniecie zachodzić w głowę „dlaczego w ogóle kupiliśmy te akcje?”, a po prostu będziecie zaglądać do notatek i sprawdzać.
  • Inwestując wspólnie ze znajomymi lub rodziną w papiery wartościowe uzyskujesz większą odporność na zmienność cen i nastrojów na rynku kapitałowym. Amerykańskie kluby inwestycyjne szczycą się swoją prostą zasadą „Rain or shine, doom or gloom, we invest every month”, a więc słońce, czy deszcz, zagłada lub depresja, my inwestujemy małą kwotę każdego miesiąca. Doświadczony inwestor wie, że kryje się za tym fantastyczna, cudowna w swoich skutkach zasada uśredniania kosztu dolara (ang. dollar-cost averaging).
  • Prowadząc i moderując prace własnego klubu inwestora – szczególnie jeśli działasz jako jego prezes lub skarbnik – zaczynasz pracować nad własną marką osobistą w branży inwestycyjnej.
  • Inwestorzy działający w amerykańskich klubach inwestycyjnych nierzadko prowadzą obok portfela klubowego swoje indywidualne portfele, ale co ciekawe zazwyczaj lepsze stopy zwrotu uzyskują na wspólnych portfelach klubowych.
  • Doświadczenia amerykańskich klubów inwestycyjnych niezbicie dowodzą, że większość klubów pobija indeks S&P500, choć nie zawsze ta sztuka udaje się dużym aktywnie zarządzanym przez profesjonalistów funduszom inwestycyjnym.

Posłuchaj o działającym klubie „od kuchni”

Chcesz pokonać giełdę? Recepta Petera Lyncha

Czy naprawdę kluby inwestora mają tyle zalet? Czy rzeczywiście opłaca się je organizować pomimo dodatkowych obowiązków administracyjno-ewidencyjnych, których nie ma inwestor indywidualny?

Na te pytanie znajdziemy odpowiedź we fragmencie książki Petera Lyncha pt. Pokonać giełdę. Ten legendarny inwestor zarządzając jednym z największych amerykańskich funduszy inwestycyjnych w latach 1977-1990 osiągnął średnioroczną stopę zwrotu 29,2% konsekwentnie ponad dwukrotnie pobijając indeks S&P 500. Na temat klubów inwestycyjnych pisze w następujący sposób (str. 41):

„W latach 80. większość klubów inwestycyjnych zrzeszonych w NAIC osiągnęła wyższe wyniki niż indeks S&P 500 i trzy czwarte wszystkich funduszy powierniczych. Według sprawozdań Krajowego Towarzystwa Klubów Inwestycyjnych (NAIC) w 1991 roku 61,9 procent klubów wypracowało wyniki równe lub lepsze niż S&P 500. W 1992 roku powyżej średniej wypadło sześćdziesiąt dziewięć procent. Klucz do ich sukcesu leży w tym, że inwestują według metody stałej kwoty, co eliminuje zgadywanie, które akcje spadną, a które podskoczą, i nie pozwala na impulsywne reakcje. W taki sam sposób jak kluby, na samodyscyplinie mogą zyskiwać ludzie, którzy inwestują w akcje regularnie co miesiąc – na kontach emerytalnych lub przeznaczonych na inne cele. […]

Podczas korekty z października 1987 roku wszystkie 10 tys. klubów zachowało regularność inwestycji, chociaż powszechnie wieszczono koniec systemu finansowego, a nawet koniec świata. Ignorowały retorykę strachu i kupowały akcje nadal.

Osoba indywidualna może podejmować decyzje pod wpływem strachu, sprzedać akcje i później tego żałować. Ale w klubie nic się nie dzieje bez podjęcia decyzji zbiorowej. Gremialne rządy nie zawsze są rzeczą dobrą, ale w tym przypadku zapewniają, że żadna niemądra propozycja wyprzedania wszystkiego nie przejdzie przez obrady grupy. Zbiorowe decyzje to jeden z głównych powodów, dla których członkowie klubu lepiej wychodzą na inwestycjach grupowych niż na prowadzonych na boku kontach indywidualnych.”

Jeśli zatem nawet Peter Lynch zaleca kluby inwestycyjne, to nie czekaj, ale zorganizuj swój własny. W ten sposób rośnie szansa, że tak jak on, pokonasz giełdę pobijając jej indeks! Jeśli ta sztuka nie udała Ci się indywidualnie, to najwyższy czas założyć klub inwestora.

Spis treści ebooka „Klub inwestora”

Książka składa się z czterech zasadniczych części podzielonych na piętnaście podrozdziałów.

Spis treści

Podziękowania… s. 5

Wstęp… s. 7

1. Elementy zarządzania normatywnego… s. 13

1.1. Istota klubu inwestora a model organizacji Leavitta… s. 13

1.2. Słowniczek przydatnych pojęć finansowych… s. 17

1.3. Klub inwestora w polskim prawie finansowym… s. 25

2. Planowanie strategiczne… s. 33

2.1. Misja klubów inwestycyjnych… s. 33

2.2. Wizja aktywów i pasywów skutecznego klubu inwestora… s. 39

2.3. Proces grupowego uczenia się inwestowania… s. 47

3. Organizowanie działalności… s. 53

3.1. Struktura zespołu inwestycyjnego… s. 53

3.2. Prawa majątkowe i korporacyjne w klubie inwestora… s. 59

2.3. Rachunek inwestycyjny klubu inwestora… s. 67

4. Kontrola i administrowanie… s. 71

4.1. Sprawozdawczość małej jednostki inwestycyjnej… s. 71

4.2. Podstawy systemu rachunkowości klubu inwestora… s. 79

4.3. Księgowanie operacji inwestycyjnych… s. 87

4.4. Zamykanie roku księgowego w klubie inwestora… s. 103

4.5. Podatek dochodowy a wspólne inwestowanie… s. 109

Dodatek motywacyjny (historia inwestycyjnego sukcesu)… s. 116

Zakończenie… s.128

Literatura… s.130

O autorze poradnika „Klub inwestora”

Lesław Niemczyk – doktor nauk ekonomicznych od 2005 roku. 13 lat pracy w katedrze finansów na uniwersytecie, wykładowca rachunkowość i zarządzania (controllingu).

Opublikował 4 książki naukowe oraz kilkadziesiąt recenzowanych artykułów (m.in. w: Gazeta Bankowa, Gospodarka Narodowa, Przedsiębiorstwo & Finanse, Przedsiębiorstwo i Region, E-mentor). Promotor ponad stu prac magisterskich i licencjackich z zakresu rachunkowości i finansów.

Pracował zawodowo jako księgowy, skarbnik, sekretarz zarządu spółki giełdowej. Wielokrotnie powoływany do rad nadzorczych dużych przedsiębiorstw i rad społecznych. Prowadzi małą spółkę kapitałową (SPV), w której jest udziałowcem, prezesem i księgowym. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz bloger finansowy prowadzący swój kanał na Youtube.

Te doświadczenia zaowocowały publikacją podręcznika z rachunkowości, poradnika dla klubów inwestycyjnych, poradników finansowych oraz kilku kursów online, które mają kilkanaście tysięcy kursantów.

Copyright © leslawniemczyk.pl