EBOOK (PDF): Rachunkowość, czyli podstawowy kurs biznesu (352 str. A4)

EBOOK (PDF): Rachunkowość, czyli podstawowy kurs biznesu (352 str. A4)

Musisz znać rachunkowość! Tak w trzech słowach można streścić receptę na dobry start w biznesie, którą podpowiadają Warren Buffett i Charlie Munger, miliarderzy zarządzający holdingiem finansowym Berkshire Hathaway.

Buffett mówi tak: „Musisz znać się na rachunkowości i musisz rozumieć księgowe niuanse. To język biznesu i jest to język niedoskonały, ale jeśli nie chcesz włożyć wysiłku, aby nauczyć się rachunkowości – jak czytać i interpretować sprawozdania finansowe – to naprawdę nie powinieneś sam wybierać akcji.”

Zaś Munger – prawa ręka Buffetta – dopowiada: „Musisz znać rachunkowość. To język praktycznego życia biznesowego. Dostarczenie go cywilizacji było bardzo przydatne. Słyszałem, że ta idea weszła do cywilizacji przez Wenecję, która oczywiście była kiedyś wielką potęgą handlową na Morzu Śródziemnym. Jakkolwiek, księgowość dwustronnego zapisu jest cholernie wartościowym wynalazkiem.”

To dlatego powstał ten podręcznik do samodzielnego studiowania rachunkowości. Przybliża on w klarowny sposób najważniejsze elementy systemu rachunkowości, które musisz znać, aby zrozumieć sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Wszystko poparte przykładami, zadaniami oraz trafnymi odwołaniami do ogólnych zasad zarządzania i cytatów Warrena Buffetta.

Podręcznik przeznaczony jest dla przyszłych księgowych, finansistów, menedżerów, inwestorów i przedsiębiorców. Ma 352 strony A4 i składa się z 20 rozdziałów:

ROZDZIAŁ 0. Od zera do buchaltera

ROZDZIAŁ 1. Elementy teorii rachunkowości

ROZDZIAŁ 2. Przedsiębiorstwo jako podmiot rachunkowości

ROZDZIAŁ 3. Jak powstaje bilans?

ROZDZIAŁ 4. Konto księgowe

ROZDZIAŁ 5. Księgi rachunkowe  przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ 6. Kapitały właścicielskie

ROZDZIAŁ 7. Aktywa pieniężne i kredyty bankowe

ROZDZIAŁ 8. Aktywa trwałe

ROZDZIAŁ 9. Rozrachunki

ROZDZIAŁ 10. Materiały i towary

ROZDZIAŁ 11. Koszty działalności operacyjnej

ROZDZIAŁ 12. Produkty i usługi

ROZDZIAŁ 13. Przychody ze sprzedaży

ROZDZIAŁ 14. Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy

ROZDZIAŁ 15. Wynik finansowy

ROZDZIAŁ 16. Szczególne przypadki  rachunkowości

ROZDZIAŁ 17. Finansowy obraz przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ 18. Jak ocenić działalność przedsiębiorstwa?

ROZDZIAŁ 19. Audyt finansowy przedsiębiorstwa

Zamówienie

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła: 59.00 PLN

37.00

PLN

59.00

PLN

Zamów

Copyright © leslawniemczyk.pl