EBOOK (PDF): Rachunkowość inwestycyjna, jak inwestować na giełdzie w akcje metodą Warrena Buffetta krok po kroku (528 str. A4)

EBOOK (PDF): Rachunkowość inwestycyjna, jak inwestować na giełdzie w akcje metodą Warrena Buffetta krok po kroku (528 str. A4)

Pierwszy podręcznik rachunkowości inwestycyjnej przeznaczony dla inwestorów giełdowych, księgowych, analityków finansowych, menedżerów, przedsiębiorców, studentów kierunków ekonomicznych, a ponadto osób, które chcą zawodowo specjalizować się w rachunkowości inwestycyjnej.

Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej to specjalność nr 241104 ujęta w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wydanej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. (Dz.U. Nr 82, poz. 537).

Ta książka to kompendium wiedzy z zakresu:

 • rynków kapitałowych
 • rachunkowości inwestycyjnej
 • podstaw inwestycyjnego rachunku prawdopodobieństwa
 • podstaw matematyki finansowej
 • interpretowania sprawozdawczości finansowej
 • analizy inwestycyjnej przedsiębiorstwa
 • wyceny przedsiębiorstwa oraz akcji
 • filozofii inwestowania w wartość wewnętrzna akcji według Benjamina Grahama
 • filozofii inwestowania we wzrost według Philipa Fishera
 • zarządzania portfelem papierów wartościowych
 • planowania i controllingu inwestycyjnego

Dobrze skonstruowany podręcznik napisany prostym językiem. Zawiera wykład zagadnień fundamentalnych dla podmiotów inwestujących na rynku kapitałowym. Zilustrowany licznymi przykładami obrachunkowymi oraz ćwiczeniami do samodzielnego rozwiązania.

Fragment wstępu:

„Na rynku kapitałowym, choć sprzedawane są akcje i inne instrumenty finansowe, koniec końców, chodzi o pieniądze oraz możliwość stabilnego budowania zamożności. Jeśli ktoś chce mi sprzedać jedną złotówkę za pięćdziesiąt groszy, to ja oczywiście ją kupię za tę cenę. Z kolei, jeśli ktoś chce później odkupić ode mnie tę samą złotówkę za dwa złote, to również przypuszczalnie będę skłonny mu ją sprzedać.

Na pierwszy rzut oka taka rynkowa „nieracjonalność” wydaje się mało prawdopodobna, ale to właśnie w ten sposób myślą o rynku najwybitniejsi, a zarazem najwięksi – biorąc pod uwagę wartość zarządzanych kapitałów – inwestorzy. Współcześnie wśród tych inwestorów najsłynniejszą postacią jest oczywiście Warren Buffett.

Ten urodzony w 1930 roku inwestor ma za sobą siedemdziesięcioletnią karierę na rynkach kapitałowych, co już kilka dekad temu pozwoliło mu wejść do ekskluzywnego grona multimiliarderów. Obecnie jest jednym z najbogatszych ludzi globu z majątkiem wycenianym na ponad 100 miliardów dolarów. Gdyby nie jego gigantyczne donacje filantropijne czynione na rzecz różnych organizacji non-profit bardzo prawdopodobne, że byłby najbogatszy.

Paradoks polega na tym, że choć rezultaty inwestycyjne Warrena Buffetta są niesamowite – co przysparza mu wielkiej popularności – to sama metoda jego działań nie ma w sobie nic spektakularnego. Niektórzy z nutką przekory twierdzą, że jego życiorys jest tak nudny, jak historia rozwoju przedsiębiorstwa wodociągów miejskich. Żadnych skandali finansowych i malwersacji, żadnych mrożących krew w żyłach ryzykowanych transakcji przy praktycznie zerowej dźwigni finansowej. Po prostu, metodyczne, powtarzalne nabywanie odpowiednich spółek giełdowych po rozsądnej cenie we właściwym czasie, a następnie monitorowanie ich bieżącej i prospektywnej sytuacji ekonomicznej oraz długoterminowe utrzymywanie w portfelu inwestycyjnym.

Jednodniowa wycieczka do kasyna w Las Vegas z kilkoma studolarowymi banknotami dałaby nam większy zastrzyk emocji, niż bezpośrednia współpraca przez 70 lat z „mędrcem (wyrocznią) z Omaha” – bo tak właśnie nazywają go rynki finansowe. Te emocje włączyłyby się nam dopiero wówczas, gdybyśmy policzyli, że Warren Buffett w trakcie swojej kariery inwestycyjnej zamienił każdy studolarowy banknot w 174,5 miliona dolarów! Zatem ten, kto na początku lat pięćdziesiątych pojechał do Las Vegas, zamiast powierzyć swój „bankroll” Buffettowi, przegrał swój najprostszy sposób, aby u jego boku stać się milionerem niemal bez ryzyka i zachodu. Wystarczyło cierpliwie czekać, jeszcze raz czekać i liczyć zyski…”

Okładka przód i tył

.

Spis treści podręcznika pt. Rachunkowość inwestycyjna

Od autora

Wstęp s. 15

 • Wybitni inwestorzy a rachunkowość inwestycyjna s. 16
 • Jaki program studiów inwestycyjnych zaproponowałby Buffett? s. 17
 • Zrozumieć Buffetta i jego aforyzmy inwestycyjne s. 18
 • Teoria trzech światów a inwestycyjny behawioryzm s. 20
 • Pierworodny błąd poznawczy s. 21
 • Poważne inwestowanie a znajomość matematyki s. 21
 • Ku szerokiemu rozumieniu rachunkowości s. 22
 • Zarys wykładu i ćwiczeń z rachunkowości inwestycyjnej s. 23
 • Odczytywanie symboliki frontonu siedziby NYSE s. 23

Część I. Podstawy rachunkowości inwestycyjnej s. 26

1. Istota rachunkowości a działalność inwestycyjna s. 26

 • Wąskie rozumienie rachunkowości s. 28
 • Podstawy rachunkowości finansowej s. 29
 • Szerokie rozumienie rachunkowości s. 32
 • Rodzaje rachunkowości s. 33
 • Brzytwa Ockhama: Czy potrzebujemy rachunkowości inwestycyjnej? s. 34
 • Rachunkowość inwestycyjna jako samodzielna specjalność s. 34
 • Przedmiot rachunkowości inwestycyjnej s. 35
 • Zasady (postulaty) metodyczne rachunkowości inwestycyjnej s. 36
 • Rachunkowość finansowa, zarządcza i inwestycyjna s. 37
 • Ćwiczenia s. 39

2. Podmiotowość działalności inwestycyjnej s. 41

 • Podstawy filozofii inwestycyjnej Benjamina Grahama s. 42
 • Czynniki sukcesu inwestycyjnego oraz synergia pomiędzy nimi s. 43
 • Interesariusze podmiotu inwestycyjnego s. 44
 • Aktywa netto (kapitał własny) s. 44
 • Działalność inwestycyjna a aktywa finansowe s. 46
 • Instrument finansowy (papier wartościowy) s. 47
 • Inwestor jako akcjonariusz przedsiębiorstwa s. 48
 • Inwestor giełdowy jako interesariusz kategorii D s. 49
 • Cel inwestycyjny s. 49
 • Istota podmiotu inwestycyjnego a model organizacji Leavitta s. 51
 • Podmiot inwestycyjny jako organizacja ucząca się s. 52
 • Ćwiczenia s. 53

3. Specyfika akcji na tle innych alternatyw inwestycyjnych s. 57

 • Wartość nominalna, emisyjna, rynkowa i likwidacyjna akcji s. 57
 • Konstrukcja prawna spółek kapitałowych s. 60
 • Prawa majątkowe a kapitał s. 61
 • Prawa korporacyjne a decyzje s. 63
 • Zarządzanie i rachunkowość spółki kapitałowej s. 64
 • Istota sprawozdania finansowego spółki akcyjnej s. 66
 • Obowiązki informacyjne spółek publicznych s. 67
 • Prywatna przedsiębiorczość s. 68
 • Obligacje s. 70
 • Inwestowanie w nieruchomości pod wynajem s. 72
 • Gotówka i lokaty bankowe s. 74
 • Krótkoterminowe papiery dłużne s. 75
 • Fundusze inwestycyjne s. 76
 • Ćwiczenia s. 77

4. Cykliczne warunki inwestowania s. 80

 • Podstawy filozofii cykli rynkowych s. 80
 • Rodzaje cykli a rynki finansowe s. 81
 • Metafora rynku kapitałowego s. 82
 • Metafora rzemiosła inwestycyjnego s. 82
 • Cykl giełdowy s. 83
 • Cykl emocji giełdowych (nastrojów spekulacyjnych) s. 85
 • Cykl inwestycyjny s. 87
 • Cykl gospodarczy s. 88
 • Cykle a wartość wewnętrzna przedsiębiorstw s. 90
 • Skracanie się cykli czy efekt czarnego łabędzia? s. 91
 • Cykl monetarny i kredytowy s. 92
 • Powiązanie giełdy z gospodarką s. 95
 • Makroekonomiczny wskaźnik Buffetta s. 96
 • Jak rozpoznać aktualną fazę cyklu? s. 97
 • Jak przetrwać przełamanie fazy hossy (manii)? s. 98
 • Ćwiczenia s. 99

5. Efektywność rynku kapitałowego a godziwa cena s. 101

 • Hipoteza efektywnego rynku a humory „Mr. Market” s. 102
 • Efektywne rynki versus inwestowanie w wartość s. 103
 • Efektywność rynków a filozofia inwestowania we wzrost s. 104
 • Długoterminowa racjonalność rynków s. 106
 • Efektywność techniczno-rozliczeniowa a efektywność wyceny rynkowej s. 107
 • Trzy fundamentalne wskaźniki cen akcji s. 107
 • Wskaźnik giełdowy C/Z s. 108
 • Wskaźnik giełdowy C/WK s. 110
 • Stopa dywidendy, czyli wskaźnik DY s. 111
 • Co pokazuje wykres cen akcji? s. 112
 • Rynek liczy na korzyści ekonomiczne s. 113
 • Ile warto zapłacić za akcję? s. 114
 • Rynek „szuka” wartości (ceny) godziwej s. 115
 • Problematyczna wycena akcji przedsiębiorstw wzrostowych s. 116
 • Ćwiczenia s. 118

Część II. Minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego s. 120

6. Elementy inwestycyjnego rachunku prawdopodobieństwa s. 120

 • Pułapki mentalne a nieracjonalność behawioralna s. 121
 • Zarozumiałość hazardzisty, błąd Monte Carlo i ruina hazardzisty s. 122
 • Czy inwestowanie to hazard? s. 123
 • Związek dywersyfikacji z zarządzaniem ryzykiem s. 124
 • Podstawy teorii prawdopodobieństwa s. 125
 • Jednokrotny rzut kostką a inwestycja w akcje s. 127
 • Wartość oczekiwana (nadzieja matematyczna) s. 129
 • Wielokrotny rzut kostką a portfel akcji, czyli zasada różnicowania s. 130
 • Schemat Bernoulliego, czyli zerojedynkowa ewaluacja inwestycji s. 131
 • Ćwiczenia s. 135

7. Ryzyko a techniczno-fundamentalna analiza ceny akcji s. 137

 • Historyczny wykres kursu akcji s. 138
 • Kurs giełdowy a efektywność ekonomiczna spółki s. 140
 • Lata „chude” versus lata „tłuste” s. 142
 • Metodyka wyznaczania zakresów cenowych s. 143
 • Ryzyko inwestycyjne jako funkcja ceny s. 144
 • Zarządzanie ryzykiem przez uśrednianie cen zakupu s. 146
 • Ćwiczenia s. 147

8. Dywersyfikacja versus koncentracja s. 149

 • Połówkowa struktura portfela Benjamina Grahama s. 150
 • Autopilot Benjamina Grahama s. 150
 • Klasyczna dywersyfikacja akcji według Grahama s. 151
 • Zasady zarządzania portfelem akcji według Petera Lyncha s. 152
 • Organiczne granice dywersyfikacji s. 153
 • Skoncentrowany portfel Philipa Fishera s. 153
 • Instrumenty odwzorowujące indeks giełdowy s. 154
 • Legalne zasady dywersyfikacji w instytucjach finansowych s. 155
 • Bufor płynności, lokaty bankowe i złoto s. 156
 • W kierunku koncentracji s. 157
 • Ile kapitału należy postawić na pojedynczą pozycję? s. 158
 • „Recepta na fortunę” s. 158
 • Profesor matematyki, który ogrywał kasyna s. 160
 • Formuła Kelly’ego a inwestycje s. 161
 • Magiczna formuła profesora Greenblatta s. 162
 • Ćwiczenia s. 163

9. Ryzyko inwestycyjne a margines bezpieczeństwa s. 168

 • System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym s. 169
 • Pojęcie ryzyka i niepewność w finansach i inwestowaniu s. 169
 • Ryzyko specyficzne i systematyczne oraz pozostałe rodzaje ryzyka s. 171
 • Ryzyko pozycji długiej versus ryzyko pozycji krótkiej s. 172
 • Ryzyko finansowe jako multiplikator ryzyka inwestycyjnego s. 172
 • Przypadek funduszu Long-Term Capital Management (LTCM) s. 175
 • Co dalej z metodą VaR? s. 178
 • Bilans ryzyka s. 178
 • Korelacja ryzyka i stopy zwrotu s. 180
 • Krzywa dochodowości obligacji a ryzyko s. 181
 • Klasyczne poglądy na ryzyko na rynkach kapitałowych s. 182
 • Margines bezpieczeństwa w klasycznym ujęciu Grahama s. 184
 • Margines bezpieczeństwa a inwestycyjny rachunek prawdopodobieństwa s. 186
 • Ćwiczenia s. 187

Część III. Pieniądz, procent, cena i kapitał inwestycyjny s. 190

10. Pieniądz jako medium działalności inwestycyjnej s. 190

 • Finansista, który upokorzył bank centralny s. 191
 • Waluta funkcjonalna podmiotu inwestycyjnego s. 192
 • Źródła siły nabywczej pieniądza s. 193
 • System waluty złotej s. 194
 • Wielki kryzys i Nowy Ład s. 195
 • System z Bretton Woods s. 196
 • Era pieniądza fiducjarnego oraz system petrodolara s. 198
 • Erozja systemu monetarnego i społecznego? s. 199
 • Ultra-ekspansywna polityka monetarna s. 200
 • Globalna współzależność polityki monetarnej s. 201
 • Giełda versus inflacja s. 202
 • Inwestycyjna klasyfikacja walut s. 203
 • Czy kryptowaluty noszą znamiona schematu Ponziego? s. 205
 • Ćwiczenia s. 206

11. Wartość pieniądza w czasie s. 209

 • Szczypta psychologii s. 210
 • Neurologiczne podstawy finansów s. 211
 • Procent jako cena pieniądza s. 212
 • Operacja oprocentowania s. 213
 • Operacja dyskontowania s. 215
 • Renty roczne s. 216
 • Wycena obligacji s. 218
 • Renta wieczysta s. 219
 • Model Gordona-Shapiro a wycena akcji dywidendowych s. 220
 • Metoda wartości zaktualizowanej netto (NPV) s. 222
 • Ćwiczenia s. 223

12. Stopy zwrotu a koszt kapitału s. 227

 • Prosta stopa zwrotu i jej postacie s. 228
 • Koszt utraconych możliwości (koszt alternatywny kapitału) s. 230
 • Średni ważony koszt kapitału (WACC) s. 233
 • Stopa realna a stopa nominalna s. 236
 • Stopa efektywna a stopa nominalna s. 236
 • Stopa dyskonta a stopa rentowności s. 238
 • Średnioroczna złożona stopa zwrotu (CAGR) s. 240
 • Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) s. 242
 • Ćwiczenia s. 243

13. Cena akcji a wartość kapitału inwestycyjnego s. 247

 • Dlaczego kurs akcji nieustanie waha się? s. 247
 • Czynniki kształtujące wyceny akcji s. 249
 • Stopa zwrotu z kapitałów własnych a cena akcji s. 252
 • Metoda izolacji udziału inwestycyjnego s. 255
 • Ćwiczenia s. 260

Część IV. Przedsiębiorstwo jako obiekt inwestycji kapitałowej s. 263

14. Znakomite przedsiębiorstwo i źródła informacji o nim s. 263

 • Legalna definicja przedsiębiorstwa s. 264
 • Okazja inwestycyjna s. 265
 • Idea wspaniałego przedsiębiorstwa i jej rola s. 266
 • Prosty i uczciwy język sprawozdawczości finansowej s. 267
 • Informacje ze źródeł niestandardowych s. 268
 • Kompetentny i uczciwy zarząd s. 269
 • Poważne traktowanie akcjonariuszy mniejszościowych s. 271
 • Rekomendacje maklerskie i raporty analityczne branży finansowej s. 275
 • Rekomendacje maklerskie a inwestowanie w wartość wewnętrzną akcji s. 278
 • Co i w jakim tonie piszą media o przedsiębiorstwie? s. 280
 • Ćwiczenia s. 280

15. Sprawozdanie finansowe spółki giełdowej s. 283

 • Wystandaryzowany obraz finansowy s. 284
 • Prawo bilansowe a spółki giełdowe s. 285
 • Elementy sprawozdania finansowego s. 286
 • Wymogi formalne sprawozdania finansowego s. 288
 • Układ sprawozdawczy bilansu według MSR s. 288
 • Układ sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów s. 290
 • Dwa warianty rachunku zysków i strat s. 291
 • Rachunek z przepływów pieniężnych s. 294
 • Wartość informacyjna rachunku z przepływów pieniężnych s. 296
 • Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym s. 297
 • Informacja dodatkowa s. 297
 • Sprawozdanie z działalności s. 299
 • Ćwiczenia s. 300

16. Kluczowe aspekty analizy finansowej s. 307

 • Umiejętność czytania sprawozdań finansowych s. 308
 • Perspektywy poszczególnych interesariuszy s. 308
 • Zakres analizy finansowej s. 309
 • Wstępna analiza bilansu s. 310
 • Wstępna analiza rachunku zysków i strat s. 314
 • Analiza wskaźnikowa s. 316
 • Ćwiczenia. 318

17. Trwała przewaga konkurencyjna a ekonomika biznesu s. 321

 • Teoretyczne modele rynku i ich bazowa rentowność s. 321
 • Model pięciu sił rynkowych według profesora Michaela Portera s. 324
 • Dwie klasyczne strategie konkurencji s. 325
 • Trwałość przewagi konkurencyjnej oraz jej poszlaki s. 326
 • Sprzedaż jako fundament ekonomiki przedsiębiorstwa s. 328
 • Rachunek kosztów i ich sprawozdawczość s. 329
 • Koszty w układzie rodzajowym s. 330
 • Koszty w układzie kalkulacyjnym s. 331
 • Analiza CVP (BEP) a przewaga konkurencyjna s. 333
 • Dociekanie szczegółów wielostopniowego rachunku wyników s. 339
 • Ćwiczenia s. 341

18. Stabilność, marżowość i rentowność biznesu s. 345

 • Wartość, dochód, wzrost i cykl s. 346
 • Inwestor wobec cyklu życia branży s. 349
 • Wzrost a strategie skalowanie biznesu s. 350
 • Stabilność przychodów i zysków w sensie Grahama s. 350
 • Marżowość biznesu i wskaźniki rentowności s. 351
 • Jak nabyć akcje wzrostowe za rozsądną cenę? s. 356
 • Zyski właścicielskie: Ile gotówki wyprodukuje przedsiębiorstwo? s. 357

Część V. Analiza inwestycyjna przedsiębiorstwa oraz jego wartości s. 363

19. Wartość rynkowa a wartość bilansowa. s. 363

 • Niedoskonałości bilansu księgowego a decyzje inwestycyjne s. 364
 • Kapitalizacja giełdowa versus wartość księgowa s. 364
 • Kapitał własny a wskaźnik C/WK s. 365
 • Hipotetyczna giełda stabilnego obrotu kapitałem własnym s. 367
 • Podstawy arytmetyki giełdowej według Buffetta s. 368
 • „Swingujący” rynek giełdowy s. 370
 • Przyrost kapitału własnego jako rezultat zysku s. 370
 • Jak podzielić zysk (pokryć stratę)? s. 371
 • Wartość godziwa na giełdzie i ryzyko trwałej utraty wartości s. 372
 • Wartość majątkowa a wartość przedsiębiorstwa (EV) s. 373
 • Bilansowe fundamenty wycena „niemodnych” spółek s. 374
 • Dochodowe fundamenty wyceny „modnych” spółek s. 375
 • Księgowe zasady wyceny bilansowej s. 376
 • Konsolidacja bilansu oraz rachunku wyników s. 377
 • Specyfika instytucji finansowych oraz ich sprawozdawczość s. 383

20. Wartość skorygowana, likwidacyjna i odtworzeniowa s. 390

 • W kierunku skorygowanej wartości bilansowej netto s. 391
 • Wartość bilansowa a restrukturyzacja przedsiębiorstwa s. 398
 • Wartość likwidacyjna przedsiębiorstwa s. 399
 • Wartość odtworzeniowa przedsiębiorstwa s. 402
 • Ćwiczenia s. 403

21. Wartość dochodowa, wewnętrzna i konsensualna s. 408

 • Rachunkowość, synergia ekonomiczna a gospodarka oparta na wiedzy s. 409
 • Wskaźnik C/WK a rewolucje gospodarcze s. 409
 • Metodyczne podstawy wycen dochodowych s. 410
 • Liczba Grahama dla spółek „value” s. 411
 • Wartość wewnętrzna według Warrena Buffetta s. 413
 • Wartość dochodowa a wartość wewnętrzna s. 413
 • Długość horyzontu prognozy a konserwatywne założenia s. 415
 • Wolne przypływy pieniężne dla firmy i właścicieli s. 415
 • Założenia modelu DCF do wyceny przedsiębiorstw s. 417
 • Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF s. 419
 • Weryfikacja kalkulacji DCF uproszczonymi formułami Grahama s. 422
 • Wrażliwość modelu DCF s. 423
 • Wariantowość (elastyczność) oraz uproszczenia modelu DCF s. 424
 • Postulat prostoty a wycena dochodowa według profesora Damodarana s. 426
 • Pułapka wartości a pułapka wzrostu s. 428
 • Wartość konsensualna s. 430
 • Ćwiczenia s. 431

22. Wartość całkowita, porównawcza i metody mieszane s. 436

 • Całkowita wartość przedsiębiorstwa (TEV) s. 437
 • Całkowita wartość przedsiębiorstwa a wskaźniki finansowe s. 440
 • Założenia i procedura metody porównawczej s. 442
 • Zestawienia wskaźników giełdowych s. 444
 • Metryki porównawcze spółek giełdowych według Grahama s. 445
 • Metody mieszane s. 447
 • Ćwiczenia s. 448

Część VI. Planowanie i kontrola inwestycji kapitałowych s. 454

23. Wieloletnie planowanie inwestycji w akcje s. 454

 • Wizja, ideały a cele finansowe s. 455
 • Systematyczne zarabianie i oszczędzanie jako podstawa inwestowania s. 455
 • Superinwestorzy z Graham-and-Doddsville s. 459
 • Wyniki inwestycyjne holdingu finansowego Berkshire Hathaway s. 460
 • Zrozumienie filozofii procentu składanego w wieloletniej praktyce s. 462
 • Prosta reguła „72” s. 464
 • Dwa wzorce strategii inwestycyjnych s. 465
 • Znaczenie reinwestowanie dywidendy s. 466
 • Ćwiczenia s. 467

24. Retrospektywna i prospektywna ocena inwestycji s. 469

 • Rachunkowość finansowa i inwestycyjna w służbie inwestora s. 469
 • Źródła informacji analitycznych s. 470
 • Aktualne wskaźniki giełdowe s. 470
 • Koncepcja lejka informacji analitycznej s. 471
 • Robienie notatek a uzupełnianie karty spółki s. 472
 • Piętnaście kryteriów doskonałości biznesu według Philipa Fishera s. 477
 • Kalkulacja rocznej stopy zwrotu z portfela o niestałej wartości kapitału s. 478
 • Ćwiczenia s. 482

25. System rachunkowości podmiotu inwestycyjnego s. 484

 • Rok księgowy s. 485
 • Zdarzenie gospodarcze s. 487
 • Operacja gospodarcza s. 488
 • Dowody księgowe oraz zapis księgowy s. 489
 • Dekretacja s. 490
 • Dziennik s. 490
 • Księga główna s. 491
 • Księgi pomocnicze s. 492
 • Zestawienie obrotów i sald s. 492
 • Inwentaryzacja s. 493
 • Kreatywna księgowość s. 493
 • Agresywna i fałszywa rachunkowość s. 494
 • Ćwiczenia s. 495

26. Księgowanie operacji inwestycyjnych s. 501

 • Księgowanie obrotu instrumentami finansowymi s. 502
 • Otrzymanie dywidendy (lub odsetek) na rachunek inwestycyjny s. 504
 • Aktualizacja wartości aktywów finansowych s. 505
 • Księgowanie kapitału z aktualizacji wyceny s. 507
 • Sprzedaż aktywów finansowych s. 507
 • Ustalenie wyniku finansowego z działalności inwestycyjnej s. 509
 • Elementy sprawozdawczości działalności inwestycyjnej s. 511
 • Ćwiczenia s. 512

27. Prawo bilansowe a instrumenty finansowe s. 514

 • Podstawowa klasyfikacja instrumentów finansowych s. 514
 • Klasyfikacja instrumentów finansowych na potrzeby ewidencji księgowej s. 517
 • Wycena instrumentów finansowych s. 519
 • Utrata wartości instrumentów finansowych oraz jej ewidencja s. 520
 • Zastosowanie derywatów w charakterze instrumentów zabezpieczających s. 521
 • Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym s. 522
 • Ćwiczenia s. 524

Literatura s. 526

Zamówienie

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła: 97.00 PLN

97.00

PLN

189.00

PLN

Zamów

Copyright © leslawniemczyk.pl